ศูนย์บริการเครื่องถ่ายเอกสาร

บริษัท ไอโปร ออฟฟิซ โซลูชั่น จำกัด

ผู้นําด้านการบริการเครื่องถ่ายเอกสารแบบครบวงจร ทั้งจำหน่าย-ให้เช่า พร้อมให้บริการให้คุณในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลที่ทํางานได้หลายบทบาทหน้าที่ (Multifunction) เช่น พิมพ์งานจากคอมพิวเตอร์โดยระบบเครือข่าย (Network Printer), รับส่งโทรสาร (Fax), สแกนงานในรูปแบบไฟล์นามสกุลต่างๆ (Scaner) เพื่อให้ลดต้นทุนการจัดการเอกสาร และเกิดประสิทธิภาพการใช้งานให้อย่างคุ้มค่าที่สุด

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ศูนย์บริการเครื่องถ่ายเอกสาร
บริการ ขาย ให้เช่า ครบวงจร

เครื่องถ่ายเอกสาร ให้เช่า

บริษัท ไอโปร ออฟฟิซ โซลูชั่น จำกัด เป็นศูนย์บริการเครื่องถ่ายเอกสารครบวงจร บริการให้เช่าและจัดจำหน่าย
เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล – มัลติฟังก์ชั่น ทั้งสีและขาวดำ สะดวกต่อการใช้งาน